Tripeaks Solitaire

Giải đố

Tripeaks Solitaire

Cùng chơi Tripeaks cổ điển hoặc Tripeaks 100 cấp độ. Xóa tất cả lá bài, bạn có thể xóa các lá bài trên cùng có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn 1 đơn vị so với lá bài cho sẵn. Có thể rút thêm quân bài mới nếu cần. Chúc bạn may mắn!

Trò chơi "Giải đố" tương tự