Tricky Trip

Arcade

Tricky Trip

Chạm vào màn hình để xây cầu cho xe đi qua. Nhưng đợi đã! Không thể nào đơn giản như vậy đâu, phải không? Độ dài chính là điểm mấu chốt!

Trò chơi "Arcade" tương tự