trochoi.io

Tricky Trip

.IOArcade

Tricky Trip

Xây cầu chỉ bằng cách click chuột để giúp chiếc xe di chuyển về phía trước. Cẩn thận đấy! Trò chơi không dễ như bạn tưởng. Thử xem bạn lái xe đi được bao xa!