trochoi.io

Tricky Tap

Bắn súng

Tricky Tap

Tricky Tap là một trò chơi đồng hồ gây nghiện. Tất cả những gì bạn phải làm bắn khi chiều kim của đồng hồ Đen và các đồng hồ cùng hướng.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự