trochoi.io

Tricky Shapes

ArcadeGiải đố

Tricky Shapes

Đây là trò chơi về các khuôn hình, đặt các khối hình vào đúng vị trí để hoàn thành các câu đố. Lắp ghép các khối hình theo cách tối ưu nhất để vừa khít hình cho sẵn.