trochoi.io

Tricky Falling Ball

3DArcade

Tricky Falling Ball

Xoay chiếc cốc đựng bóng thật khéo léo để thả bóng rơi xuống giỏ đựng bên dưới. Những chiếc cốc xoay được sang cả 2 bên. Đôi khi có cả những vật cản đòi hỏi kỹ năng mới đưa bóng qua được. Xem bạn có biết chơi không nào?