Trash Sorting for Kids

ArcadeEm bé

Trash Sorting for Kids

Một trò chơi dành hữu ích cho trẻ em bỏ thùng rác vào thùng phải! Phân loại rác thải nhựa tái chế và rác hữu cơ! Xin đừng vứt rác trên mặt đất. Hãy vứt rác vào thùng rác.

Trò chơi "Em bé" tương tự