trochoi.io

Transport Sea Animal

Bé trai

Transport Sea Animal

Đây là một trò chơi đầy thử thách, trong đó bạn phải điều khiển một chiếc xe tải và vận chuyển những động vật biển khổng lồ từ một điểm trên bãi biển đến thủy cung. Thể hiện kỹ năng điều khiển xe tải lớn của bạn trên đường đồi núi có nhiều dốc, khúc cua gấp và nhiều nguy hiểm khác.

Trò chơi "Bé trai" tương tự