Traffic Run

Arcade

Traffic Run

Điều tiết giao thông, giúp xe cộ qua lại trên đường không va chạm với nhau. Bạn sẽ giành được điểm cho mỗi chiếc xe qua đường an toàn. Touch/Click vào chiếc xe để dừng lại. Touch/Click lần nữa để đi tiếp.

Trò chơi "Arcade" tương tự