trochoi.io

Traffic Racer2D

Arcade

Traffic Racer2D

Traffic Racer là một trò chơi 2D vui nhộn. Giữ xe của bạn trước khi nó đâm vào một chiếc xe khác. Thu thập sức khỏe và sức mạnh để tăng tốc độ xe của bạn. Sử dụng Phím Mũi tên Trái - Phải hoặc 'A' - 'D' để di chuyển xe

Trò chơi "Arcade" tương tự