Người điều khiển giao thông

ArcadeNhấp chuột

Người điều khiển giao thông

Ở mỗi đô thị lớn đều có một dịch vụ đặc biệt để xử lý các quy định về các nút giao thông đặc biệt nguy hiểm. Hôm nay trong game Traffic Controller bạn sẽ làm công việc điều phối viên trong đó. Bạn sẽ cần phải sử dụng đèn giao thông để điều khiển giao thông trên đường và làm như vậy để mọi người có thể qua đường một cách an toàn.