Traffic Control Math

ArcadeGiải đố

Traffic Control Math

Đây là một trò chơi điều khiển giao thông trong đó bạn điều khiển luồng giao thông bằng cách chọn đáp án đúng cho các câu hỏi. Có bốn dạng toán Số học; mỗi loại được kết nối với một tín hiệu đèn giao thông. Nếu bạn nhấn vào đáp án đúng cho câu hỏi, nó sẽ làm cho tín hiệu của của đèn đó chuyển sang màu xanh và tất cả các tín hiệu còn lại sẽ có màu đỏ. Ở mỗi cấp độ, bạn phải kiểm soát lưu lượng giao thông trong một thời gian giới hạn. Hãy cố gắng giải quyết càng nhiều câu hỏi càng tốt, đồng thời tránh tắc nghẽn giao thông. Nếu bạn nhấn vào đáp án sai, bạn sẽ thua cấp độ đó. Trò chơi sẽ dần dần khó khăn hơn khi bạn tăng cấp độ.