trochoi.io

Điều phối giao thông

Bé traiĐua xe

Điều phối giao thông

Traffic Command - là một trò chơi thú vị, nơi bạn là người nắm quyền điều khiển giao thông trên đường, điều hướng xe cộ, chỉ cho họ khi nào thì dừng lại và khi nào thì đi tiếp. Trò chơi giao thông "đèn xanh đèn đỏ" dễ nghiện sẽ chiếm trọn sự tập trung của bạn.