trochoi.io

Towing Train

Bé trai

Towing Train

Một đoàn tàu vừa chòng chành giữa đường ray. Bạn cần kéo tàu và đậu nó trong nhà để xe. Làm điều đó càng nhanh càng tốt trước khi hết thời gian vì một đoàn tàu khác sẽ sớm chạy xuống đường ray. Hoàn thành tất cả tám cấp độ đầy thử thách và kiếm tiền khi bạn hoàn thành một cấp độ thành công. Sử dụng tiền để mua máy kéo tốt hơn có thể thực hiện công việc nhanh hơn. Chơi trò chơi này ngay bây giờ và tận hưởng!

Trò chơi "Bé trai" tương tự