Tower Run

ArcadePhổ thông

Tower Run

Hãy hoàn thành nhiệm vụ của một anh hùng cứu mỹ nhân bằng cách tạo đường đi bởi những quả bóng. Đừng để công chúa phải chờ lâu nếu không người khác sẽ cứu cô ấy. Chúc bạn may mắn với trò chơi này!!!