Tower Mania

ArcadePhổ thông

Tower Mania

Đặt từng khối một cách cẩn thận và xếp các khối càng cao càng khó và càng nhanh. Trò chơi phụ thuộc vào sự nhanh nhạy của bạn. Hoàn thành mỗi cấp độ để khám pha các chủ đề mới sau đó nhé!