Tower Destroyer

ArcadePhổ thông

Tower Destroyer

Tower Destroyer là casual game bắn bóng, trong đó mục tiêu của bạn là phá hủy tháp từ các hình dạng khác nhau bằng các quả bóng lửa trong khi tránh chướng ngại vật. Sử dụng chuột trái hoặc phím cách để bắn.

Trò chơi "Phổ thông" tương tự