trochoi.io

Tower Defense - Tháp phòng thủ

ArcadeĐua xe

Tower Defense - Tháp phòng thủ

Xây dựng tháp trên các điểm miễn phí và chúng sẽ tự động tấn công những con quái vật đến gần chúng. Sử dụng các kết hợp khác nhau của các tháp và các yếu tố để có lợi cho bạn. Nếu bạn vẫn cảm thấy áp lực, hãy sử dụng phép thuật và nâng cấp các tháp của bạn lên tối đa. tags: #tower defense, tháp phòng thủ