trochoi.io

Người xây dựng tháp

ArcadeGiải đố

Người xây dựng tháp

Xây dựng tòa nhà chọc trời của bạn. Tiếp tục xếp chồng các khối để xây dựng tòa tháp đồ sộ và mở khóa các cấp độ mới. Xây dựng tòa nhà chọc trời của riêng bạn vươn tới bầu trời. Chúc vui vẻ!