Tower Boxer

Arcade

Tower Boxer

Một nhóm các nhà vô địch quyền anh tham gia thử thách phá hủy một tòa nhà chọc trời bằng nắm đấm của họ! Một ý tưởng khá điên rồ, bạn có sẵn lòng giúp đỡ không? Phá tháp từ cả 2 bên trái hoặc phải, nhưng hãy coi chừng ban công rơi xuống đầu!

Trò chơi "Arcade" tương tự