Tow Trucks Memory

Giải đố

Tow Trucks Memory

Tow Trucks Memory là trò chơi giải đố ghi nhớ, nơi bạn cần ghi nhớ các hình ảnh và đi tìm chúng trước khi hết thời gian. Khi các cấp độ tăng lên, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, vì vậy bạn phải suy nghĩ thật nhanh để tìm tất cả các hình ảnh xe kéo.

Trò chơi "Giải đố" tương tự