trochoi.io

Touchdrawn

3DArcade

Touchdrawn

Hãy vẽ các đường tấn công để cầu thủ bóng đá có thể giành chiến thắng. Đừng để đối thủ cầm bóng. Khi cần thiết, đồng đội của bạn sẽ quay lại giúp bạn.