Touch Capital Letters

Arcade

Touch Capital Letters

Thu thập các chữ cái viết hoa và bỏ qua các chữ cái thương. Chạm vào các chữ cái trước khi chúng biến mất để ghi điểm. Trò chơi này rất tốt cho trẻ em. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự