Totem Match 3

Giải đố

Totem Match 3

Totem Match 3 là trò chơi phù hợp với các biểu tượng totem. Ghép 3 hoặc nhiều biểu tượng giống nhau trong cuộn để phát nổ và nhận được điểm và tăng thêm thời gian. Hãy nhanh tay để tăng thời gian chơi nhé

Trò chơi "Giải đố" tương tự