trochoi.io

Tonball

Bé traiThể thao

Tonball

Hãy cố gắng đạt được mục tiêu trước khi hết thời gian. Điều chỉnh trọng lượng bằng cách nhấn chuột. Hãy nhớ rằng trọng lượng càng lớn sẽ ném quả bóng đi càng xa. Cố gắng chuyền bóng qua bục bằng cách tính trọng lượng của nó theo khoảng cách.