TNT Trap

Giải đố

TNT Trap

Đây là trò chơi dành cho trẻ em, trong đó có rất nhiều thùng trên màn hình và công việc của bạn là nhấp vào chúng để vô hiệu hóa chúng trước khi phát nổ, nếu không bạn sẽ thua. Tốc độ của trò chơi được tăng lên và khiến bạn bối rối. Vui vẻ dơ lên!

Trò chơi "Giải đố" tương tự