TNT

Giải đố

TNT

Phá tất cả các thùng TNT trước khi chúng phát nổ. Nhấp vào thùng có màu đỏ trước tiên và theo dõi diễn biến của các thùng còn lại. Phá hủy nhiều thùng nhất có thể trước khi chúng phát nổ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự