Tiny Archer

Arcade

Tiny Archer

Lắp tên, ngắm bắn và thả dây! Trước mắt bạn có rất nhiều mục tiêu, và việc của bạn là tìm ra mục tiêu cần bắn trúng. Đừng bỏ cuộc, hãy chơi lại nhiều lần để cải thiện kỹ năng sau mỗi màn chơi.

Trò chơi "Arcade" tương tự