The Ways

ArcadePhổ thông

The Ways

Hãy ghếp 1,2 hay 3 mảnh cùng một lúc để xây một cây cầu nối với phía bên kia