The Linear Basketball HTML5 Sport Game

ArcadePhổ thôngThể thao

The Linear Basketball HTML5 Sport Game

Dùng trí thông minh để vẽ đường đưa bóng vào rổ, hãy cẩn thận với những quả bom nếu không muốn bị thương! Số lượng bóng và rổ sẽ ngày càng nhiều hơn, trò chơi cũng ngày càng khó hơn. Nếu bạn làm rơi bóng quá 3 lần thì trò chơi kết thúc!