Trò chơi coronavirus

ArcadePhổ thông

Trò chơi coronavirus

Một trò chơi vui nhộn trong đó bạn sẽ phải loại bỏ vi rút bằng vắc xin một cách nhanh chóng trước khi vi rút chiến thắng. Thu thập các điểm nghiên cứu để cải thiện vắc xin của bạn.