Tetris Mobile

Giải đố

Tetris Mobile

Tetris Mobile là một trò chơi Tetris miễn phí. Trong trò này, bạn cần tạo ra thật nhiều hàng ngang và ghi điểm càng nhiều càng tốt. Sử dụng các phím mũi tên để điều chỉnh điểm rơi của các khối, và sử dụng phím Up (đi lên) để thay đổi hình dạng của khối khớp với vị trí bạn định đặt nó vào. Chúc vui vẻ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự