Team Kaboom

Hành độngArcade

Team Kaboom

Mục tiêu của bạn là tiêu diệt hết kẻ thù và tránh bị giết. Tránh để kẻ thù trốn thoát! Nếu chúng trốn thoát, chúng sẽ quay trở lại nhanh hơn và mạnh hơn.