Tank Spin

ArcadeBắn súng

Tank Spin

Tank Spin là một trò chơi bắn súng với các cấp độ. Có loại loại xe tăng: xe tăng màu đỏ - xe tăng thực hiện bắn và xe tăng màu xanh. Mục tiêu của bạn bắn những chiếc xe tăng màu xanh để bảo toàn chiếc xe màu đỏ của mình. Nếu bạn bắn trượt mục tiêu, trò chơi kết thúc.