Tangram Puzzle

Phổ thôngGiải đố

Tangram Puzzle

Chơi trò Tangram Puzzle để phát triển trí thông minh theo cách vui nhộn. Trong trò chơi này, bạn phải đặt các mảnh ghép vào đúng chỗ. Bắt đầu chơi ngay để khám phá hơn 500 cấp độ ghép hình.