Take Off The Rocket and Collect The Coins

Arcade

Take Off The Rocket and Collect The Coins

Đầu tiên hãy thu thập thời gian và nhiên liệu khi bạn có thể sau khi hết thời gian tên lửa sẽ cất cánh. sau đó bạn phải thu thập các đồng tiền bằng cách di chuyển tên lửa sang trái và phải.

Trò chơi "Arcade" tương tự