trochoi.io

Taco Blaster

Bắn súng

Taco Blaster

Hãy cố gắng điều khiển chiếc bánh nướng của Taco một cách khéo léo, phá hủy những chiếc bánh khác và đạt điểm cao nhé!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự