trochoi.io

T_rex Run

ArcadePhổ thông

T_rex Run

Một trò chơi chạy gây nghiện, dễ dàng điều khiển, thiết kế đẹp, vui nhộn và có thể thư giãn. Chơi thôi nào!