Switch To Red

3DArcade

Switch To Red

Trò chơi giải đố casual kiểu truyền thống, nơi bạn cần chuyển tất cả các khối sang màu đỏ. Click vào một khối sẽ làm đổi màu khối đó và các khối xung quanh. Vận dụng trí tuệ để hoàn thành mục tiêu!