Sushi Sensei

ArcadePhổ thông

Sushi Sensei

Châu chấu non, đã đến lúc học nghệ thuật cắt lát sushi. Cắt miếng sushi để tăng điểm. Cắt chúng thật đẹp để kiếm điểm kết hợp! Các tính năng:- Unlock combos with better slicing technique - Interactive tutorial to learn how to slice - Different kinds of delicious sushi: salmon, seaweed, crab roe, tuna fish, shrimp, duck liver, and yes, california rolls - Cool blade effects - Sushi bar theme