trochoi.io

Surviving the Zombies

Hành độngArcade

Surviving the Zombies

Trong một thị trấn nhỏ có những thây ma thông minh. Chúng thường xuyên đói và thích ăn ngon. Bạn trong Surviving the Zombies sẽ giúp một số người trong số họ tìm thức ăn. Nhiều loại thực phẩm và bộ não khác nhau sẽ từ trên trời rơi xuống. Bạn khéo léo điều khiển lũ zombie để chúng bắt bộ não.