trochoi.io

Surto

Hành độngBắn súng

Surto

Một bệnh dịch đã biến phần lớn nhân loại thành những thây ma giận dữ.