trochoi.io

Super Pork

Bắn súng

Super Pork

Một game bắn súng kiểu cũ với Flying Pig làm nhân vật chính, nơi bạn phải giải cứu thế giới khỏi người ngoài hành tinh (thật là khó, uhm?)

Trò chơi "Bắn súng" tương tự