Super Plumber

ArcadeGiải đố

Super Plumber

Trong game Super Plumber, bạn sẽ giúp một người thợ sửa ống nước trẻ tuổi sửa chữa một nguồn cấp nước đô thị. Trên màn hình, bạn sẽ thấy một khu vực nhất định mà các đường ống bị phá vỡ. Bạn sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận mọi thứ.