trochoi.io

Super Ninja Adventure

ArcadePhổ thông

Super Ninja Adventure

Super Ninja cần tìm đường đi đến cửa và thu thập tất cả Shuriken để hoàn thành mỗi màn chơi. Super Ninja Adventure Time For Jump là Trò chơi Ninja tuyệt vời, hãy chơi TRÒ CHƠI NINJA này để giải trí! Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là điều khiển Ninja, tránh bẫy, thu thập Shuriken. Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để chơi trò chơi.