trochoi.io

Super Friday Night Funki

ArcadePhổ thông

Super Friday Night Funki

Hãy vui vẻ với trò chơi mới Super Friday Night Funkin này nhé!! Chơi đúng theo trình tự của mỗi bản nhạc, nhấn các nút trò chơi vào đúng thời điểm và tích lũy điểm để chứng minh bạn là người giỏi nhất.