Summer Cold Drinks Card Memory

Giải đố

Summer Cold Drinks Card Memory

Nhấp vào thẻ để lật một ly nước lạnh. Ghi nhớ vị trí của chúng và nối chúng theo cặp. Phù hợp với tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ. Mỗi cấp độ khó hơn so với cấp độ trước và bạn có giới hạn thời gian để hoàn thành chúng. Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng ghi nhớ của bạn bây giờ. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là gì?

Trò chơi "Giải đố" tương tự