Sultan Match

Giải đố

Sultan Match

Sultan Match là trò chơi Matching truyền thống, nơi bạn cần nối ít nhất 3 vật giống nhau để ghi điểm. Bạn phải ghi đủ số điểm cần thiết nếu muốn lên cấp độ tiếp theo. Để ý thời gian, cố gắng ghi thật nhiều điểm và vượt cấp. Cùng tận hưởng 12 cấp độ trong trò chơi vui nhộn này.

Trò chơi "Giải đố" tương tự