trochoi.io

Sudoku

ArcadeGiải đố

Sudoku

Không cần chơi bằng giấy và bút nữa, trò Sudoku đã chính thức chơi được online! Chọn các số để điền vào ô trống. Điền các số từ 1-9 vào mỗi hàng, cột và hình 3x3 mà không lặp lại số nào để giành chiến thắng. Bạn chơi Sudoku giỏi đến đâu?