Sudoku Classic

ArcadeGiải đố

Sudoku Classic

Sudoku là trò chơi trên một bảng 9 x 9 ô vuông, trong đó mỗi hàng hoặc cột đều có 9 "hình vuông nhỏ" (chia thành từng ô 3x3). Mỗi hàng, cột và ô 3x3 (bao gồm 9 ô vuông) cần được điền các số từ 1-9 mà không lặp lại bất kỳ số nào trong hàng, cột hoặc ô vuông 3x3. LofGames đã thiết kế một giao diện rất dễ chơi, cùng nhiều tính năng mới để giúp bạn trải nghiệm trò chơi SUDOKU truyền thống.